Szkoła narciarska „STREFA” zaprasza na kurs na stopień demonstratora SITN-PZN, dzięki naszej licencji szkoleniowej (SITN-PZN A+B) mamy możliwość organizacji kursu demonstrator SITN-PZN.
Jako jedyna szkoła narciarska w Polsce północno-wschodniej posiadamy licencję SITN-PZN.
Zaufaj profesjonalistom.

Demonstrator SITN-PZN:

 1. Kurs przeznaczony dla dobrze jeżdżącej na nartach młodzieży w wieku 12 – 15 lat.
 2. Absolwent kursu zdobywa uprawnienia umożliwiające pomoc jako demonstrator podczas lekcji WF oraz na zimowiskach prowadzonych przez nauczycieli WF.
 3. Kandydaci muszą posiadać zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców o zdolności do uprawiania narciarstwa, a także zgodę rodziców na udział w kursie.
 4. Szkolenie trwa 6 dni, z czego 1 dzień jest poświęcony na egzamin.
 5. Zakres szkolenia praktycznego i teoretycznego obejmuje:
  • teorię narciarstwa,
  • nauczanie i doskonalenie techniki jazdy wg Programu Nauczania PZN
  • “osłuchanie” z fachowym słownictwem narciarskim.
  • pokaz i przygotowanie sprzętu,
  • zachowanie bezpieczeństwa w górach
  • slalom gigant
  • wideoanaliza
 6. Egzamin przeprowadza Instruktor Wykładowca – Kierownik Wyszkolenia Licencjonowanej Szkoły Narciarskiej.
 7. Szkolenie kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym, po ich zaliczeniu otrzymuje się legitymację oraz odznakę.
 8. Dzięki ukończeniu kursu kryterium zaliczeniowe na zawodach regionalnych zostaje obniżone z 8 na 6 punktów (dla kandydatów na Pomocników Instruktora). Do przystąpienia do części I – technicznej na stopień Pomocnika Instruktora można przystąpić bez zaliczania kursu kwalifikacyjnego.
 9. Po zakończonym kursie demonstratorom przysługuje prawo startu w Mistrzostwach Polski Demonstratorów Szkolnych PZN

Termin i cena

Termin przeprowadzenia kursu: Ferie Podlaskie

Cena: 699 zł, zawiera:

 • 6 dni szkolenia (ostatniego dnia egzamin)
 • 25 godzin lekcyjnych szkolenia (w tym slalom gigant)
 • Nauczanie i doskonalenie techniki jazdy, jazda terenowa, śmig i skręt równoległy
 • Trening slalomu giganta. (Ocena z GS jest wliczana do egzaminu końcowego)
 • Wykłady z teorii: bezpieczeństwo w górach, elementy Programu Nauczania PZN, elementarne zasady kodeksu narciarskiego (Dekalog FIS), pokaz sprzętu narciarskiego i zasad jego przygotowania (smarowanie, regulacja wiązań)
 • Opiekę instruktora
 • Obiad w przerwie
 • Wideoanaliza
 • Egzamin

Dodatkowo płatne

 • Skipass
 • Ubezpieczenie
 • Transport Augustów – Suwałki – Wosir Szelment (100zł za cały kurs)
 • Koszt wydania indeksu oraz składki SITN PZN (po egzaminie)

 

ZAPISY:

Skontaktuj się z nami:

tel. +48 604 476 971

e-mail: tz@strefasport.pl