Uwaga!

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020r w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, który wprowadził od dnia 14.03.2020r całkowity zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej, zostaliśmy zmuszeni do zawieszenia działalności gospodarczej. Mimo wszystko zapraszamy do korzystania z naszej oferty w przyszłości.